Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының міндеттер мен функциялар

Мемлекеттiк органның миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

13. «Ақмола облысының экономика және бюджеттiк жоспарлау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң миссиясы: әлеуметтiк-экономикалық саясатты жүзеге асыру, сонымен қатар облыстың бәсекеге қабiлеттiлiгiн сапалы деңгейiне жоғарылату және тұрақты экономиканың өсуiн қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттiк экономикалық және бюджеттiк жоспарлау.

14. Мiндеттерi:

1) облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi бағыттарының стратегиялық мақсаттарын және басымдықтарын қалыптастыру;

2) облыстың бюджеттiк саясатын жүргiзу және қалыптастыру;

3) стратегиялық, экономикалық және бюджеттiк жоспарлау саласында облыс өңiрлерiн дамытуды үйлестiру.

15. Функциялары:

1) облыстың және аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының талдауын жүзеге асыру;

2) облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының болжамын, соның iшiнде басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн дайындау;

3) әлеуметтiк-экономикалық дамуының болжамын облыстық атқарушы органдардың, аудандардың уәкiлеттi органдарының жұмыстарын үйлестiру;

4) облыс аумағын дамыту бағдарламасын дайындау, қалалардың (облыстық маңызы бар), аудандардың аумағын дамыту бағдарламасының әзiрлеуiн келiсу;

5) облыс аумағын дамыту бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар әзiрлеу, қалалардың (облыстық маңызы бар) аудандардың аумағын дамыту бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын келiсу;

6) облысты дамыту бағдарламасының iске асырылу мониторингiн жүргiзу;

7) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың бюджеттiк өтiнiмдерiн Қазақстан Республикасының бюджеттiк және басқа да заңнамаларына, әлеуметтiк-экономикалық даму болжамына, аумақтарды дамыту бағдарламасының көрсеткiштерiне және қолданыстағы заттай нормаларға, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк бағдарламаларының жобаларын олардың бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң функцияларына, өкiлеттiктерiне, қызметiнiң бағыттарына сәйкес келуi тұрғысынан қарау;

8) бюджеттiк бағдарламалардың жобалары, бюджеттiк өтiнiмдерге өзгерiстер мен толықтырулардың жобалары бойынша қорытындылар қалыптастыру және оларды бюджеттiк комиссияның қарауына жiберу;

9) кезектi жоспарлы кезеңге облыстық бюджет жобасын дайындау, облыстық бюджеттi бекiту, нақтылау кезiнде облыстық бюджет туралы мәслихат шешiмiнiң жобасын дайындау;

10) облыстық бюджет туралы облыстық мәслихаттың шешiмiн жүзеге асыру бойынша жергiлiктi атқарушы орган қаулысының жобасын дайындау;

11) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi арасындағы үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерi туралы облыстық мәслихат шешiмдерiнiң жобасын дайындау;

12) облыстық бюджеттiк комиссияның жұмысшы органының мiндеттерiн жүзеге асыру;

13) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi шығыстарының лимиттерiн, жаңа бастамаларға арналған лимиттердi айқындау;

14) бюджеттiк инвестициялық жобаларды қарау және iрiктеу, жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың экономикалық талдауын дайындау, сондай-ақ нысаналы даму трансферттерi мен республикалық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен қаржыландырылуға жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындысын дайындау;

заңды тұлғалардың жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу жолы арқылы бюджеттiк инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуын бағалауды және мониторингтi жүзеге асыру;

15) әзiрлеуге немесе түзетуге концессиялық ұсыныстар бойынша қорытынды жасау, сондай-ақ концессиялық жобалардың конкурстық құжаттарға қажеттi сараптамалар жүргiзу және оларды бюджеттiк комиссияның қарауына жiберу;

концессиялық жобалардың тiзiмiн қалыптастыру, әзiрлеу және түзету, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламамен бөлiнген қаражаттар есебiнен жүзеге асырылатын конкурстық құжаттарға қажеттi сараптамалар жүргiзу;

16) әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын ескере отырып, бюджетке түсiмдердi болжауды жүзеге асыру;

17) кең тараған танымал пайдалы қазбаларға барлау, өндiру, барлау мен өндiрудi бiрге жүргiзуге арналған келiсiмдердiң жобаларына экономикалық сараптаманы жүзеге асыру;

18) Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейiнгi бағдарламасы бойынша үйлестiрудi iске асыру;

19) ауылдық жерлерде жұмыс iстеуге және қоныстануға келген мамандарға әлеуметтiк қолдау көрсету шараларын iске асыру барысында облыстық жергiлiктi атқарушы органдардың, аудандардың және қалалардың уәкiлеттi органдарының жұмыстарын үйлестiру;

20) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен Басқармаға жүктелген басқа да мiндеттердi жүзеге асыру.

16. Құқығы мен мiндеттерi: 1) Ақмола облысы әкiмдiгiнiң қарауына ұсыныстар енгiзуге:

облысты дамытудың стратегиялық мақсаттары, басымдықтары және бағыттары бойынша;

Қазақстан Республикасы заңнамаларында көрсетiлген тәртiпте, облыстық бюджеттi орындау процесiнде нақтылау және түзету бойынша ұсыныстар енгiзу;

2) облыстың жергiлiктi атқарушы органына облыстың даму стратегиясын iске асыруға бөгет жасайтын олармен қабылдаған актiлердiң күшiн жою немесе оларды өзгерту туралы ұсыныстар енгiзу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, Басқарманың құзыретiне жататын, шаралар кешенiн орындауды талап ететiн, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк органдардан, мемлекеттiк мекемелерден ақпараттар, есептер және басқа да мәлiметтер сұратып алу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзiне жүктелген басқа да құқықтарын жүзеге асыру;

5) өз құзыретiнiң аясында жоғарғы мемлекеттiк органның нұсқауларын орындауға мемлекеттiк органдарға ұсыну;

6) өз қызметiн Қазақстан Республикасының заңнамасына, сонымен қатар осы Қағидаға сәйкес iске асыру.

Мемлекеттік рәміздері

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн