Қаз | Рус
Басты бет
Сайт картасы
Қалыпты нұсқа
Facebook Instagram

Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының міндеттер мен функциялар

Мемлекеттiк органның миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

13. «Ақмола облысының экономика және бюджеттiк жоспарлау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң миссиясы: әлеуметтiк-экономикалық саясатты жүзеге асыру, сонымен қатар облыстың бәсекеге қабiлеттiлiгiн сапалы деңгейiне жоғарылату және тұрақты экономиканың өсуiн қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттiк экономикалық және бюджеттiк жоспарлау.

14. Мiндеттерi:

1) облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi бағыттарының стратегиялық мақсаттарын және басымдықтарын қалыптастыру;

2) облыстың бюджеттiк саясатын жүргiзу және қалыптастыру;

3) стратегиялық, экономикалық және бюджеттiк жоспарлау саласында облыс өңiрлерiн дамытуды үйлестiру.

15. Функциялары:

1) облыстың және аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының талдауын жүзеге асыру;

2) облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының болжамын, соның iшiнде басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн дайындау;

3) әлеуметтiк-экономикалық дамуының болжамын облыстық атқарушы органдардың, аудандардың уәкiлеттi органдарының жұмыстарын үйлестiру;

4) облыс аумағын дамыту бағдарламасын дайындау, қалалардың (облыстық маңызы бар), аудандардың аумағын дамыту бағдарламасының әзiрлеуiн келiсу;

5) облыс аумағын дамыту бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар әзiрлеу, қалалардың (облыстық маңызы бар) аудандардың аумағын дамыту бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын келiсу;

6) облысты дамыту бағдарламасының iске асырылу мониторингiн жүргiзу;

7) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың бюджеттiк өтiнiмдерiн Қазақстан Республикасының бюджеттiк және басқа да заңнамаларына, әлеуметтiк-экономикалық даму болжамына, аумақтарды дамыту бағдарламасының көрсеткiштерiне және қолданыстағы заттай нормаларға, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк бағдарламаларының жобаларын олардың бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң функцияларына, өкiлеттiктерiне, қызметiнiң бағыттарына сәйкес келуi тұрғысынан қарау;

8) бюджеттiк бағдарламалардың жобалары, бюджеттiк өтiнiмдерге өзгерiстер мен толықтырулардың жобалары бойынша қорытындылар қалыптастыру және оларды бюджеттiк комиссияның қарауына жiберу;

9) кезектi жоспарлы кезеңге облыстық бюджет жобасын дайындау, облыстық бюджеттi бекiту, нақтылау кезiнде облыстық бюджет туралы мәслихат шешiмiнiң жобасын дайындау;

10) облыстық бюджет туралы облыстық мәслихаттың шешiмiн жүзеге асыру бойынша жергiлiктi атқарушы орган қаулысының жобасын дайындау;

11) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi арасындағы үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерi туралы облыстық мәслихат шешiмдерiнiң жобасын дайындау;

12) облыстық бюджеттiк комиссияның жұмысшы органының мiндеттерiн жүзеге асыру;

13) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi шығыстарының лимиттерiн, жаңа бастамаларға арналған лимиттердi айқындау;

14) бюджеттiк инвестициялық жобаларды қарау және iрiктеу, жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың экономикалық талдауын дайындау, сондай-ақ нысаналы даму трансферттерi мен республикалық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен қаржыландырылуға жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындысын дайындау;

заңды тұлғалардың жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу жолы арқылы бюджеттiк инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуын бағалауды және мониторингтi жүзеге асыру;

15) әзiрлеуге немесе түзетуге концессиялық ұсыныстар бойынша қорытынды жасау, сондай-ақ концессиялық жобалардың конкурстық құжаттарға қажеттi сараптамалар жүргiзу және оларды бюджеттiк комиссияның қарауына жiберу;

концессиялық жобалардың тiзiмiн қалыптастыру, әзiрлеу және түзету, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламамен бөлiнген қаражаттар есебiнен жүзеге асырылатын конкурстық құжаттарға қажеттi сараптамалар жүргiзу;

16) әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын ескере отырып, бюджетке түсiмдердi болжауды жүзеге асыру;

17) кең тараған танымал пайдалы қазбаларға барлау, өндiру, барлау мен өндiрудi бiрге жүргiзуге арналған келiсiмдердiң жобаларына экономикалық сараптаманы жүзеге асыру;

18) Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейiнгi бағдарламасы бойынша үйлестiрудi iске асыру;

19) ауылдық жерлерде жұмыс iстеуге және қоныстануға келген мамандарға әлеуметтiк қолдау көрсету шараларын iске асыру барысында облыстық жергiлiктi атқарушы органдардың, аудандардың және қалалардың уәкiлеттi органдарының жұмыстарын үйлестiру;

20) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен Басқармаға жүктелген басқа да мiндеттердi жүзеге асыру.

16. Құқығы мен мiндеттерi: 1) Ақмола облысы әкiмдiгiнiң қарауына ұсыныстар енгiзуге:

облысты дамытудың стратегиялық мақсаттары, басымдықтары және бағыттары бойынша;

Қазақстан Республикасы заңнамаларында көрсетiлген тәртiпте, облыстық бюджеттi орындау процесiнде нақтылау және түзету бойынша ұсыныстар енгiзу;

2) облыстың жергiлiктi атқарушы органына облыстың даму стратегиясын iске асыруға бөгет жасайтын олармен қабылдаған актiлердiң күшiн жою немесе оларды өзгерту туралы ұсыныстар енгiзу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, Басқарманың құзыретiне жататын, шаралар кешенiн орындауды талап ететiн, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк органдардан, мемлекеттiк мекемелерден ақпараттар, есептер және басқа да мәлiметтер сұратып алу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзiне жүктелген басқа да құқықтарын жүзеге асыру;

5) өз құзыретiнiң аясында жоғарғы мемлекеттiк органның нұсқауларын орындауға мемлекеттiк органдарға ұсыну;

6) өз қызметiн Қазақстан Республикасының заңнамасына, сонымен қатар осы Қағидаға сәйкес iске асыру.

Мемлекеттік рәміздері