001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Ақмола облысының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
басқармасы басшысының
2016 жылғы 20 қазандағы
№ 33-О бұйрығымен қайта
бекiтiлген

Ақмола облысының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
басқармасы басшысының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№35-О бұйрығымен бекiтiлген

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
258 Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 "Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер":

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Малғаждаров Б.Б.,  экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 04.12.2008ж. Бюджеттік кодексінің 54-бабы. 

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Облыстық.

Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға.

Іске асыру түріне қарай: Жеке

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеуге және өңірлердегі экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Әлеуметтік-экономикалық болжамды жасау.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Уәкілетті органның жұмысын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл План текущего года Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен мың теңге 305,5 446 19436 0 0
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мың теңге 126442,9 122712,8 102514,9 103542 105090
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 126748,4 123158,8 121950,9 103542 105090

Бюджеттiк кішкі бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттiк кішкі бағдарламаның түрі: Облыстық.

Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға.

Ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалақы төлеу шығыстар,тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып-алу, байланыс қызметтер, ақпараттық бағдарламарларды жүргізу, негізгі құрал-жабдықтарды ұстау және жөндеу, мемлекеттік қызметтердің кәсіби білімін жаңарту және кеңейту  көрсетілген уәкілітті органның жұмысын қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Әлеуметтік-экономикалық дамуының  қаулының жобасының болжамының құрастыру Қаулының жобасы 1 1 1 1 1
Облыстық мәслихаттың шешімнің жобасын құрастыру «Үшжылдық облыстық бюджетке» Шешімнің жобасы 1 1 1 1 1
Лицензиялық бағдарламалар office, windows сатып алу Шт. 8/8 1/1      
Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу сана. 48   48 48 48
Басқарма мемлекеттік қызметшiлерiн даярлау, қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру   адам     15 15 15
 
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 126442,9 122712,8 102514,9 103542,0 105090,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар того расходы по бюджетной подпрограмме мың теңге 126442,9 122712,8 102514,9 103542,0 105090,0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен»

Бюджеттiк кішкі бағдарламаның түрі: Облыстық.

Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға.

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқарма қызметшілерге жалақыны көтеру үшін республикалық бюджеттен  трансфертер.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Жалақының көтерілуі адам 61 61 61 61 61
 
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 305,5 446 19436 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар   мың теңге 305,5 446 19436 0 0
Мемлекеттік рәміздері

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн