003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Ақмола облысының экономика
және бюджеттік жоспарлау
басқармасы басшысының
2016 жылғы 02.02 № 5-1-О
бұйрығымен қайта
бекітілген

Ақмола облысының экономика
және бюджеттік жоспарлау
басқармасы басшысының
2015 жылғы 18.12 № 35-О
бұйрығымен
бекітілген

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
258 Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Малғаждаров Б.Б., экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 54 бабы

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Облыстық.

Мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға;

Іске асыру түріне қарай: бөлінетін

Ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: инвестициялық ахуалды жақсарту және белсенді жұмысты  қолдау.

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): бюджеттік инвестициялық жобаларды қарастыру және таңдау, жергілікті бюджеттік жобаларды экономикалық қорытынды дайындау,   концессиялық жобалардың тізбесін қалыптастырады.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): концессиялық ұсыныстарда қамтылған концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобалардың тізбесін қалыптастырады, олардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады, концессиялық жобаларды консультациялық қолдау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Бюджеттік бағдарламаның шығыстары   мың теңге     250000 200000 200000
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге     250000 200000 200000

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Жергілікті бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі сараптамалардың саны саны     5 5 5
 

 

Мемлекеттік рәміздері

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн