A- A A+
Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
Мемлекеттік органның қызметті бағалау

2016 жылғы 13.06. №: 17-5/1108//01-38.1(т.6)

мемлекеттiк органның 2015 жылғы қызметiн тиiмдiлiгiн жалпы бағалау нәтижелерi туралы
ҚОРЫТЫНДЫ

Ақмола облысының әкiмдiгi

1.Жүктелген мақсаттардың жүзеге асырылуы деңгейi бойынша, сондай-ақ мемлекеттiк органның қызметiн ұйымдастыру тиiмдiлiгi туралы қорытындысы

2015 жылғы бағалау қорытындысына сәйкес Ақмола облысы әкiмдiгiнiң (бұдан әрi-Әкiмдiк) қызметiнiң тиiмдiлiгi 71,88 бал құрады (ЖАО арасында рейтингiнде 8 орын) және орташа тиiмдiлiк деңгейiнде болып табылады.

2014 жылмен салыстырғанда ведомствоның тиiмдiлiгi 2,2 балға төмендедi. Рейтингтегi позициясы 1 орынға төмендедi , 7-ден 8-шi орынға дейiн.

Әкiмдiктiң бағалауының 5 бағыттар бойынша қорытындысы:

 

Мемлекеттiк органдардың жалпы тиiмдiлiгiне жақсы әсерiн тигiзетiн Әкiмдiктiң ең күштi бағыттары болып табылатын стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерiне қол жеткiзу және iске асыру, мемлекеттiк қызметтер көрсету, персоналды басқару, ақпараттық технологияларды қолдану.

Стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерге қол жеткiзу және iске асыру бойынша нәтижесi үшiншi жыл қатар жоғарыды деңгейде, бағалаудың 2,4 балға дейiн төмендеуiне қарамастан.

Мемлекеттiк қызмет көрсету бойынша Әкiмдiктiң қызметi орташа деңгейде орналасқан және жағымсыз динамика байқалады.

(2015 жылы — 76,4 бал, 2014 жылы — 82,9 бал).

Персоналды басқару бойынша мемлекеттiк органдардың қызметi жақсарды, бағалаудың нәтижесi 3,2 балға дейiн қөбейдi.

Ақпараттық технологияларды қолдануы бойынша жақсы динамика байқаланады, Әкiмдiк төмен тиiмдiлiктен орта тиiмдiлiк деңгейiне жеттi, 10 орында болып табылады (70,6 бал), 2014 жылы 59,3 бал жинап, 15 орында болды.

Стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерге қол жеткiзу (16 iшiнде 4-шi)

2015 жылы стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерге қол жеткiзу бойынша Әкiмдiктiң қызметi 93,4 бал құрды (жоғары тиiмдiлiк деңгейi), 2014 жылмен салыстырғанда бал бойынша жағымсыз динамика болуда.

Сонымен бiрге ЖАО арасындағы рейтинг көрсеткiшi жағымсыз динамика көрсетуде және 2014 жылдың қорытындысымен салыстырғанда 1 позицияға төмендедi. Соңда 2013 жылмен салыстырғанда Әкiмдiктiң рейтинг көрсеткiшi өзгерген жоқ.

Есептi қезенде Әкiмдiктiң аумақтарды дамыту бағдарламасының (бұдан әрi-АДБ) сапалық және толықтық жағынан жоғары деңгейi (100%) байқалады. Осылай Әкiмдiктiң барлық жетекшiлiк ететiн салалар бойынша халықтын негiзгi қажеттiлiгi тиiстi талдау мәселелерiмен қамтып көрсетiлген.

Бұдан басқа ағымдағы жағдайды талдауда барлық салаларда толықтай соңғы 3 жылдың мәлiметi қолданады.

2015 жылы АДБ стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерге қол жеткiзуi жоғары деңгейi байқалады (97%), бұл 2014 жылдың бағалауынан жоғары (95%). АДБ мақсаттарына жету бөлiгiнiң жоғары жағынан жақсы динамика байқалуда (2015 жылы мақсаттардың жалпы санынан 91% орындалды, 2014 жылы— 60%).

Бағалау қорытындысы бойынша жоспарланған көрсеткiштердiң 30% артығымен орындалуы 17 дерек аңықталған.

Бюджет қаражатын басқару (16 iшiнде 10-шi)

Әкiмдiк қызметiнiң тиiмдiлiгi бюджет қаражатын басқару бойынша 2015 жылы 45,61 балл құрды, бұл 2014 жылдың қорытындысынан12,21 балға жоғары. ЖАО арасындағы рейтинг көрсеткiшiнiң жақсы динамикасы болуда, 2014 жылмен салыстырғанда 5 позицияға жақсарды (15). Бұған қарамастан Әкiмдiк мемлекеттiк органдардың қызметiнiң тиiмсiз деңгейi санында қалуда.

Есептi кезеңде бағалау қорытындысы бойынша 12 көрсеткiш iшiнен 7 көрсеткiштiң жақсы динамикасы байқалған.

Қаражатты игеру көрсеткiшi жақсарған (2014 жылы 98,7% қарсы 97,6%). Қайта бөлiнетiн қаражаттын көлемi төмендеген (2014 жылы 8,5% қарсы 10,2%), дебиторлық және кредиторлық берешек бойынша тиiсiнше 8,7% және 63,5%.

Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдармен (әрi-қарай МҚБ) тиiмсiз шығындар аңықталмаған.

Сомалардын бұзулығы толық көлемiнде және уақытымен қайтаруға қамтамассыз етiлген.

Тiкелей нәтижеге қол жеткiзу көрсеткiшi жақсарды (70,4% қарсы 62,86%) және бюджеттiк бағдарламасын орындалу тиiмдiлiгi (2014 жылы 72,03% қарсы 63,3%).

Сонымен бiрге жағымсыз динамика 5 көрсеткiш бойынша жазылып қойылған.

Инвестициялық жобалардың қымбаттау бөлiгi (2014 жылы 64,6% қарсы 15%), МҚБ органдармен аңықталған бұзылықтар (2014 жылы 54,7% қарсы 30,5%) көбейдi. Уақытымен қайтарылған бұзылықтардың сомасы төмендедi (2014 жылы 86,9% қарсы 100%). МҚБ органдармен расталған шағымдардың саны көбейдi ГФК (2014 жылы 13 шағым қарсы 8), бағдарламалар сапасыз көрсеткiштердiң (2014 жылы 20-ға қарсы 11).

Мемлекеттiк қызмет көрсету (16 iшiнде 1-шi)

Әкiмдiктiң қызметi мемлекеттiк қызмет көрсету жағынан орташа тиiмдiлiгi деңгейде 76,35 бал көрсеткiшiмен бағаланған. 2014 жылы Әкiмдiктiң қызметi орташа тиiмдiлiгi деңгейде болған. Бұдан басқа ЖАО арасында 3 жыл қатар Әкiмдiк ең үздiк көрсеткiшке қол жеткiздi.

Алайда 2014 жылдың қорытындысын салыстырғанда Әкiмдiкте балл бойынша жағымсыз динамика байқаланады, 6,54 төмендеу.

Әкiмдiкпен Тiзiлiмге сәйкес 170 түрлi мемлекеттiк қызмет көрсетiледi.

Мемлекеттiк қызмет көрсету сапасын әлеуметтiк мониторинг нәтижесi бойынша қызмет алушының мемлекеттiк қызметiне қанағаттанушылығы ЖАО арасында орта деңгейден жоғарыда орналасқан (10-нан 8,3 бал). Соңдай-ақ Әкiмдiк жұмысы мемлекеттiк қызметiне қол жеткiзуге тиiстi деңгейге қамтамассыз етуiне орта деңгейден жоғары бағаланған (10-нан 8,5 бал).

Өткен бағалау мезгiлiмен салыстырғанда мерзiм бұзылған саны 71% азайды. Мемлекеттiк қызметiнiң үлгi ережелердi бұзған барлық кiнәлi қызметкерлерге тәртiптiк түрде шаралар қолданылған (уақытылы көрсету жағынан стандартында 11 бұзылық және 2 негiзделген шағым).

Сонымен бiрге Әкiмдiкпен «электрондық үкiмет» порталы арқылы мемлекеттiк қызметтi алу популяциясы бойынша тиiмдiлiгi төмен жұмыс жүргiзуде. Электрондық жолмен үндеу мүмкiндiгiнде, қызмет алушылар 97,2% жағдайда өтiнiштi беру кезiнде кәделi тәсiлiн жақтайды, тiкелей мемлекеттiк органға әлде ведомстволық бағынышты ұйымына.

Персоналды басқару (16 iшiнде 10-шi)

2015 жылы Әкiмдiк жұмысының тиiмдiлiгi персоналды басқару бойынша 73,45 бал (орташа тиiмдi деңгейде) құрды. Өткен жылмен салыстырғанда бағалау 3,11 балға өстi. ЖАО рейтингiнде Әкiмдiк 1 позицияға көтерiлдi. Қызметкерлердi оқыту бойынша Әкiмдiкпен сапалық жұмыс жүргiзуде-бiлiктiлiгiн арттыруға қатысты семинарлар және қайта дайындалу бағыттармен 100% қамту (2014 жылы қамтылуы 100% құрды). Басшылық ететiн қызметкерлердiң 100%-ы табыс және мүлiк туралы декларациясын ұсынады. Бүтiндей сыбайлас жемқорлықты алдын алу бойынша Әкiмдiктiң қызметi жоғары бағаланады (21-ден 20,2 бал).

Сонымен бiрге бiр қатар бағыт бойынша Әкiмдiктiң жұмысында кейiтулер бар.

Осылай 2014 жылдың қорытындысымен саластырғанда кадрлар ауыспалығының көрсеткiшi 17,4 %-дан 13,6% дейiн төмендедi, ҚР Президент Әкiмшiлiгi орнатқан жоспарлы мәннен артты (9%).

Бағалау қорытындысы бойынша қызметкерлердiң мансабын дамуына қатысты Әкiмдiктiң тиiмдiлiгi төмен болып табылады және төмендеуi жалғасуда: 2013 жылы қызметкерлердiң мансап бойынша жоғары лауазымға жылжу көрсеткiшi 26% құрды, 2014 жылы 17,3%, 2015 жылы — 15,7%.

«Персоналдың сапалы құрамы» көрсеткiшi бойынша Әкiмдiк 6-дан 0,22 бал жинады: штаттын 0,55% ғылым кандидаты дәрежесiне ие болуда, 6,26%  — магистрлер. Ғылым докторы дәрежесi, PhD ғылым дәрежесi бар мемлекеттiк қызметкерлер Әкiмдiкте жоқ.

Әкiмдiк қызметшiлерi жұмысқа төмен қанағаттанушылық деңгейiндегi көрсеткiш көрсеттi — 21-ден 16,86 бал құрды, өткен жылы 18,8 бал құрды. Қызметкерлердiң еңбекақысының және сыйлықақысының шағын мөлшерi, және артық iстеу уақытына байланысты ең көп наразылық бiлдiредi.

Ақпараттық технология қолдану (16 iшiнен 10-шi)

Ақпараттық технология қолдану бойынша Әкiмдiк қызметiнiң тиiмдiлiгi 70,57 бал құрды және тиiмдiлiгi орташа деңгейде айқындалған.

ЖАО арасындағы рейтинг көрсеткiшi жақсы динамикасын көрсеттi және өткен кезеңмен салыстырғанда 5 позицияға жақсарды (2014 ж. 15 орын).

Соңдай-ақ 2014 жылы сияқты ведомствоаралық құжат айналымы және азаматтардың хаттамаларын электрондық түрде тiркеуi жоғары (100%) деңгейде сақталды.

Интернет-ресурстың тиiмдiлiгiнiң деңгейi бойынша жақсы динамика байқалады — 2014 жылғы 81,3%-дан 2015 жылғы 97%-ға дейiн, Әкiмдiктер арасында жоғары нәтижелердiң бiрi болып табылады.

Жұмысты автоматтандыру бағытында әкiмдiкпен жұмыс жүргiзiлдi. Жұмысты автоматтандыру үлесi есептi кезеңде 76% құрды (2014 жылы мәлiмет ұсынылған жоқ, көрсеткiш 0% құрды).

Алайда, жоғарыда көрсетiлген жақсы өзгерiстерге қарамастан, келесi жағымсыз фактiлер белгiленген.

Ұсынылған есептi мәлiметтер бойынша 11 жоспарланған ақпараттық жүйенi «электрондық үкiмет» компонентiмен бiрiктiру iшiнен 10 бiрiктiру жүзеге асырылған, бұл 90% кұрды.

АЖ уақытында өнеркәсiптiк пайдалануға енгiзу бойынша «Е-әкiмдiк» тәжiрибелiк пайдалануда болып табылады.

2. Мемлекеттiк органға нәтижелiлiктi және тиiмдiлiктi арттыруға қатысты ұсынымдар және ұсыныстар

Стратегиялық мақсатттар мен мiндеттерге қол жеткiзу бойынша:

-жоспарлы мәндердiң фактысын төмендетуiне жол бермеу мақсатында жоспарлы мәндердi жоспарлау кезiнде тиiстi деңгейде болжамды-талдамалы жұмысты құрастыру қажет;

- нәресте өлiмiн азайту мақсатында, балаларға медициналық көмек көрсету сапасына қатысты талдау жүргiзу, медициналық қызметкерлердi қазiргi диагностика тәсiлiне және балаларды емдеу профилактикасын оқыту және бiлiктiлiгiн арттырумен қамтамассыз ету.

Бюджеттiк қаражатты басқару:

-өткен жылдары басталған бюджеттiк инвестициялық жобаларды аяқтауға шаралар қабылдау;

-орындалатын бюджеттiк бағдарламалар бойынша тiкелей және түпкi нәтижелерге қол жеткiзбегенi үшiн және объектiлердi уақытылы пайдалануға беруге қатысты шаралар қолдамағаны үшiн лауазымды түлғаларға және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне тәртiптiк жауапкершiлiкке тартып шара қолдану;

-бюджеттiк инвестициялық жобалардың қымбаттауына тыйым салу шараларды қолдану;

-бюджеттiк бағдарламаларды сандық өлшенетiн, мемлекеттiк органның мақсаттарына және мiндеттерiне сәйкес келетiн және бағалауға және мемлекеттiк жоспарлар құжаттарына, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне (облыстық құрылыс басқармасы) нәтижелiк көрсеткiштердi қарастыру;

Мемлекеттiк қызметтi көрсету бойынша:

 мерзiм бұзу себептерiне талдау жүргiзу, қажет болса олардың пайда болуын алдын алу бойынша ңұсқау әзiрлеу;

 электрондық мемлекеттiк қызметтi халық арасында түсiндiрiп тарату.

Персоналды басқару бойынша:

- әкiмдiктiң кадрлық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған iс-шаралар кешенiн құрастыру;

- кадрлардың тұрақтамау деңгейiне, оның iшiнде бөлiмшелер бойынша, мониторинг жүргiзу;

- экзит-интервью жүргiзу арқылы кадрлар тұрақтамауының себептерiн аңықтау;

- персоналдың тұрақтамауына ықпал ететiн себептерiн жою үшiн және оның артық деңгейiн еңсеру үшiн iс-шаралар жүйесiн аңықтау;

- бизнес-үдерiстердi оңтайландыру (шешiм қабылдау тәртiбiн жеңiлдету, құжаттарды келiсу, ақпарат ағымдарын реттеу, құжат айналымын азайту және т.б.) қызметкерлердiң жұмыс мөлшерiн азайту үшiн, демек артық iстелген уақытын азаюы.

Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша:

- интернет-ресурсқа қол жеткiзу бойынша, Әкiмдiктiң интернет-ресурсында орналасқан ақпараттын толықтығы және маңыздылығы бойынша барлық ескертпелердi жою;

- табысталған мiндеттерiн есепке алумен автоматтандыруға жататын мiндеттер тiзбесiн келiсу және талдау бойынша жұмыс жүргiзу;

-ведомстволық/ ведомствоаралық ақпараттық жүйесi арқылы мiндеттердi толық автоматтандыру жұмысын жалғастыру қажет;

- МОИП құжаттарын модуль жұмысының мәлiметтерiмен бiрге өзектеу бойынша жұмыстарын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
Бiрiншi вице-министрi М. Құсаинов

Мемлекеттiк басқару жүйесiн дамыту
Департаментi директорының м.а. Д. Жұбанова

Дата создания статьи: 09.08.2016 10:44
Парақтағы соңғы өзгерістер: 29.06.2017 10:51
Қаралым саны: 767
Справка о остутствии\наличии недвижимого имущества
http://egov.kz
Электронное лицензирование
egov.kz
egov.kz
egov.kz
egov.kz
Регистрация  брака
Оплата налогов
Запрет на выезд
  
@2018 Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 114Б

8 (7162) 29-63-00;

economika@akmo.kz