007 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»

Ақмола облысының экономика
және бюджеттік жоспарлау
басқармасы басшысының 2015жылғы 18.12
№ 35-О бұйрығымен бекітілген

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
258 Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 007 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Малғаждаров Б.Б., экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 54 бабы, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 66 Заңы «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы».

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Облыстық.

Мазмұнына қарай: бюджеттік кредиттер беруге.

Іске асыру түріне қарай: жеке

Ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауылдық мекендерде кадрлық әуелетті жоғарлату.

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Ауыл жерінде тұру және жұмыс істеу үшін жағдай жасау.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік қолдау жасау үшін бюджеттік кредиттер

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен мың теңге 594 004,0 547 032,0 696748,0 1426067 1507788
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 594 004,0 547 032,0 696748,0 1426067 1507788

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен»

Бюджеттiк кішкі бағдарламаның түрі: Облыстық.

Мазмұнына қарай: бюджеттік кредиттер беруге.

Ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік қолдау жасау үшін бюджеттік кредиттер.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Мемлекеттен әлеуметтік қолдау алған мамандардың саны Чел. 230 199 219 419 414

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016    
Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен»  мың теңге 594 004,0 547 032,0 696748,0 1426067,0 1507788,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар   мың теңге 594 004,0 547 032,0 696748,0 1426067,0 1507788,0
Мемлекеттік рәміздері

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн